Veteriner Şube MüdürlüğüEvcil Hayvan Sağlık Merkezi

Amacımız

evcil1.jpgİnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden, hayvanlardan insanlara bulaşa-bilen hastalıkları önlemek, sahipli ve sahipsiz hayvanların sağlık sorunlarına, çağın gereklerine uygun yöntemlerle ameliyat, aşılama, teşhis, tanı ve tedavi hizmetleri vermektir. Evcil ve Sahipsiz Sokak Hayvanlarını kontrol altına alıp, üremelerini sağlıklı şekilde yapmalarını sağlamak, modern imkanları kullanarak hayvan sağlığını en üst seviyeye çıkarmak, hayvan kayıt ve takip sistemi ile başıboş hayvan sorununa köklü çözümler üretmektir.
Hedefimiz
Birinci 5 yılda, Ankara'da başıboş hayvanların, sürdürülecek kısırlaştırma kampanyaları ile üremelerini kontrol altına almak,İkinci 5 yılda, hayvan barınakları ile sahipsiz ve başıboş hayvanların sorununa çözüm getirmek, İnsanımıza, temiz ve sağlıklı bir çevre sunmaktır.
Kurtuluş Parkı Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi
evcil2.jpgBüyükşehir Belediyesi olarak, hayvan sağlığı açısından yaptığımız çalışmalar, Kurtuluş Parkı içerisindeki mevcut 320 m2 kapalı alanda modern şekilde kurulan "Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi"nde sürdürülmektedir. Merkezde, evcil ve özellikle sahipsiz başıboş sokak hayvanlarına (kedi, köpek vb.) yönelik olarak aşılama, muayene, küçük operasyon, kısırlaştırma ve tedavi gibi poliklinik hizmetleri verilmektedir.
Modern Cihazlarla, Hayvan Sağlığının Hizmetindeyiz 
Merkezimizde, Veteriner hekimlikte kullanılan ve son yıllarda geliştirilen cihazlarla hayvanlara hizmet verilmektedir. Merkezimizde; 2 muayene odası, ameliyathane, sterilizasyon odası, tam donanımlı laboratuvar, röntgen ve ultrasonografi cihazları ile görüntüleme ünitesi bulunmaktadır.
Ameliyathane
Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezimizde evcil ve sahipsiz sokak hayvanlarının ameliyatları ve küçük operasyonları, en son teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. Ameliyathane, tam donanımlı küçük bir hastane görünümündedir.
Merkezimizde ayrıca sağlıklı evcil ve sokak hayvanlarının (kedi-köpek) her türlü kısırlaştırma operasyonları da yapılmaktadır.
Görüntüleme Merkezi
evcil3.jpgVeteriner Hekimlikte son yıllarda önemi giderek artan röntgen, ultrasonografi, endoskopi gibi görüntüleme yöntemleri hizmetleri, merkezimizde uzman hekimler eliyle verilmektedir.
Çevreye en az zarar vermeye yönelik olarak kurulan Sağlık Merkezimizde verilen Radyoloji hizmetleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ölçülüp, kontrol edilerek ruhsatfandırılmış ve bu konuda Türkiye'de örnek oluşturmuştur.
Laboratuar Hizmetleri
evcil4.jpgSağlık Merkezine getirilen evcil ve başıboş sokak hayvanları için gerek duyulan temel laboratuar hizmetleri de merkezimizde yerine getirilmektedir. Ankara'da veteriner hekimlik alanında İlk defa düzenlenen laboratuvarda;Kan Sayımı: Veteriner amaçlı kullanılan cihaz ile 18 farklı parametreye,
Biyokimya: 30'u aşkın farklı biyokimyasal parametreye,Kan Elektrolitleri: Na, K ve Cl, ELFA yöntemi ile hormon ve tümo-ral markörlere bakılabilmektedir.İmmunokromatografİk Testler: Veteriner hekimlikte önem taşıyan çeşitli virutik enfeksiyonların özel kitleri sayesinde teşhisi,
Kültür ve Antibiyogram: Tanı ve teşhiste veteriner hekime yardımcı olmaktadır. Ayrıca microsprorium ve trichophyton teşhisi amaçlı ekimleri,İdrar testleri: 10 farklı parametre biyokimya analizleri ve mikrosko-pik muayene, istenirse kültür ve antibiyogram yapılabilmektedir.
Dışkı Muayenesi: Paraziter yönden dışkı numunesi mikroskopik olarak incelenmektedir.
Aşı ve Testler
evcil5.jpgSağlık Merkezimizde, halkımızın getirdiği evcil ve egzotik hayvanların muayenesi ve ithal aşıları, uzman hekimlerimizce belirli ücretler karşılığında yapılmaktadır.
Merkezimizde ayrıca;
Endoskopi uygulaması,
Transponder uygulaması,
Elektrolid testleri paketi,
Elfa testleri ve kalitatif testler de uygulanmaya başlanmıştır.
Sağlık Merkezimize, gönüllü hayvansever dernek ve vakıflarınca getirilen sahipsiz ve başıboş hayvanların kısırlaştırmaları ve tedavileri ise ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Sincan Evcil Hayvanlar Parkı


evcil11.jpg2003 yılı Nisan ayında hizmete sunulan Sincan Mesire Alanındaki evcil hayvanların bakım, temizlik, güvenlik, iaşe ve sağlık hizmetleri aksamadan yürütülmektedir.

Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı, Türkiye'nin hayvan çeşitliliği ve kapsamı bakımından en büyük evcil hayvan parkıdır. İçinde 16 tür ve 170 yakın evcil hayvan bulunmaktadır. Ayrıca Ankara evi tarzında dekore edilmiş bir kafeterya, iki halı saha, iki basketbol ve voleybol sahası, 900 metrelik koşu ve yürüyüş parkuru, iki kondisyon çalışma alanı, iki çocuk oyun parkı ve tüm bu alanlara hizmet vermek için planlanmış spor tesisi vardır. Parkımızın avantajı, çocuğunuzun bir yandan oyun parkında eğlenirken, bir yandan da pek çok hayvan türünü tanıma fırsatı yakalayabilmesidir.

Parkta ayrıca; 23 adet ördek, 26 adet köpek, 26 adet tavşan, 34 adet tavuk, 4 adet kuğu, 5 adet kaz, 2 adet tavus kuşu, 11 adet sülün, 5 adet geyik, 2 adet antilop, 3 adet lama, 4 adet midilli (pony ), 4 adet keçi, 1 adet deve kuşu olmak üzere yaklaşık 300 baş hayvan sergilenmektedir.

Burada bulunan Hayvanların sağlık sorunları, Kurtuluş Parkı Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ile Parkımızda bulunan poliklinik tarafından yürütülmektedir.

Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar

Hayvan Kayıt ve Yönetim Sistemi (HKYS)

evcil6.jpgİlimiz dahilinde sahipli ve sahipsiz hayvanların (Öncelikle köpeklerin) kayıt altına alınması çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Bu amaçla Avrupa Birliğine üye ülkelerin uygulamaya başlamış bulundukları hayvanlara ISO 11 784 veya İSO 11785' e uygun elektronik tanımlama sistemi (mikrochip ) takılması projesi geliştirilmektedir. Bu sistem, sahipli hayvanlar ve tarafımızca sokaklardan toplanan ve kısırlaştırman hayvanlara uygulanarak hayvanların bilgisayar ortamında takibi sağlanacaktır. Sisteme ait alt yapı (donanım ve yazılım) örneği kurulmuş olup, deneme aşamasındadır.


Başıboş Hayvan Sorununa Çağdaş Çözüm

Hayvan Kayıt ve Yönetim Sistemi, Transponder (mikrochip) uygulanmasının tüm Ankara geneline uygulanabilmesi, ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışma yapılabilmesi, Türkiye geneli ve uluslararası bir internet sitesi ve veri tabanı ile bu hizmetin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında da hizmete sunulacak bir şekilde, sistem için çalışmalar sürmektedir. Uygulamanın öncelikle tüm Ankara genelinde uygulanabilmesi için metropol ilçe belediyelerine sisteme ait transponder, transponder okuyucusu, yakalama kafesi ve yazılım gibi malzemelerin devredilmesi planlanmaktadır.

Mikrochip Uygulaması

İlimizde bulunan sahipli ve sahipsiz, evcil ve sokak hayvanlarına mikroc-hip takılarak bunların izlenmeleri, çevreye zarar vermeden sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede hayvanlara yapılan aşı, operasyon ve diğer bilgiler, hazırlanan bir veritabanı ile internet ortamında daha kolay izlenecektir. Belediyemizce, Mikrochip uygulamasını yaygınlaştırmak üzere bir kampanya başlatılmıştır.

Kontrollü Üreme
evcil8.jpgAnkara Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı kapsamında başıboş ve sahipsiz hayvanların toplanması, İşaretlenip kayıt altına alınması, kısırlaş-tırılması, aşılanması, 5199 sayılı Kanun gereği alındığı yere tekrar bırakılması, ileride uygun bir barınak yapılması halinde barınaklara yerleştirilmesi ile ilgili olarak Başkanlığımızca bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında "Sokak Hayvanlarının Toplanması Veterinerlik Hizmeti Verilmesi İşi"ne 01.01.2006 tarihi itibariyle başlanmış bulunulmaktadır. Halen Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezimizde gönüllü kuruluşlarca ve tarafımızca getirilen sahipsiz hayvanların kısırlaştırması ve ücretsiz tedavilerinin yapılması işleminin kent genelinde yetersiz olduğu görülmüştür. Bunun İçin sabit nokta olarak Sincan Evcil Hayvanlar Parkı Sağlık Merkezi ameliyathanesinde de çalışmalar başlatılmıştır.
Mobil Hayvan Kliniği
evcil7.jpgSahipsiz ve başıboş hayvanların kısırlaştırmaları, genel muayene ve bakımlarının ardından mikrochip takılarak bulundukları ortama geri bırakılması hizmeti 5 adet tam donanımlı toplama ve nakil araçları ile sürdürülmektedir. Ayrıca bu hizmeti operasyon merkezlerinden uzak bölgelerde sürdürebilmek için 2 adet otobüs "mobil hayvan kliniği" olarak düzenlenmiştir. Kentimizde başıboş sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili öncelikli olarak metropol ilçe belediyeler ile işbirliği içinde çalışma yapılmaktadır. İlçe Veteriner İşleri Müdürlükleri İle zaman zaman bir araya gelerek çalışmalar değerlendirilmektedir. Sivil toplum kuruluşları, Vakıflar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Valilik Makamı ve II Hayvanları Koruma Kurulu ile de işbirliği içerisinde hizmetlerimizin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Başıboş Hayvan Barınakları

evcil9.jpgBelediyemizce, yürütülmekte olan çalışmalardan birisi de "Başıboş Hayvan Barınakları Projesi"dir. Belediyemiz mücavir alanlarında gün geçtikçe çoğalan, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden sokak hayvanları ile ilgili, Ankara'nın tümüne hitap edecek ve olumsuzlukları önleyecek barınak yapılması için ön proje hazırlanmış ve arsa temini için çalışmalara başlanmıştır. Başıboş hayvan barınağı gerçekleştirme amacıyla arazi temini çalışmalarımız devam etmekte olup, konu İl Hayvanları Koruma Kurulu gündemine getirilmiştir. Bu amaçla kullanılmak üzere deöisik mevkilerde, arazi bulunulmuş olup. konu değerlendirme aşamasındadır.

 

 evcil10.jpgAyrıca arazi temini konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız devam etmekle birlikte; 2005 yılı Avrupa Birliği mali yardımlar çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı "Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi" kapsamında kentimizde hayvan barınağı ve bakım ünitesinin Avrupa Birliği yardımları ile Bakanlıkça yapılması planlanmıştır. Bakanlıkça gerçekleştirilecek olan barınak işletilmek üzere Belediyemize devir edilecektir. Barınak projelerinin ve kısırlaştırma ile HKYS projelerinin gerçekleşmesi ile kentimizde başıboş ve sahipsiz hayvan soruna kesin çözüm sağlanacaktır.

İletişim Bilgileri
Sincan Evcil Hayvanları Parkı (0090) 312 270 12 68
Sokak Hayvanlarına Yönelik Çalışmalar (0090) 312 433 12 12
E-mail evcilhayvanlar(at)tt.net.tr