Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıMezarlıklar Şube Müdürlüğü

Ali AÇIKGÖZ

Mezarlıklar Şube Müdürü Vekili


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Karşıyaka 5. Kapı Ahmet Efendi Camii Yanı /Yenimahalle
Telefon: (0(0312)) 346 40 00
Faks: (0(0312)) 335 21 43

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Hizmet Birimleri

 1. İdari İşler ve Bilgi İşlem Birimi
 2. Cenaze İşleri ve Belde Mezarlıkları Birimi 
 3. Karşıyaka Mezarlığı Birimi
 4. Cebeci Asri Mezarlığı Birimi 
 5. Sincan Mezarlığı Birimi 
 6. Ortaköy Mezarlığı Birimi

Mezarlık Şube Müdürlüğü'nün Görev ve Sorumlulukları 

Mezarlıklar şube müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

 1. Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile yürürlüğe konulan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak,
 3. Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak,
 4. Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 5. Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat vermek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak,
 6. Yasaların öngördüğü  işgaliye harcını almak,
 7. Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin  çalışmalarını yürütmek,
 8. Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak,
 9. Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak,
 10. Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 11. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumları defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli (ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri v.b.) önlemlerin; defin ruhsatı veren kurumca alınmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani olmak, 
 12. Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış toplantılara katılmak, iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Çevre Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantılarına katılmak

Mezarlıklar şube müdürüne bağlı olarak görev yapan idari işler ve bilgi işlem şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün gelen giden evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 2. Cenaze ve defin işlemlerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, arşivlerin güncellemesini yapmak, 
 3. Birim hizmetleri ile ilgili bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçe taslağını hazırlamak,

Mezarlıklar şube müdürüne bağlı olarak görev yapan cenaze işleri ve mezarlıklar şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

 1. Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak,
 2. Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe ve belde belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak,
 3. Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 4. Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat işlemlerini yürütmek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak,
 5. Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulması çalışmalarını yürütmek,
 6. Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarım yapılması gerekenleri tesbit etmek ve yapılması için amirine teklifte bulunmak
 7. Mezarlık sahalarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılması için önerilerde bulunmak, yapılmasını sağlamak