• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıHalkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Alp Aykut ÇINGIR

Halkla İlişkiler Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 1181

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

MADDE 13-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 1 şube müdürü ve bağlı 2 şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediye Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerin halkla ilişkilerini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluşlar ve belediye iştiraklerinin halkla ilişkiler üniteleri ile koordineli çalışarak vatandaşa kolaylık sağlamak,

b) Birim faaliyetleri ile ilgili brifing dosyalarını hazırlamak,

c) Şube Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında daire başkanına yazılı ve sözlü bilgi vermek,

ç) Birim faaliyetleri ile ilgili araştırmacılara (akademisyen, öğrenci, gazeteci vb.) yardımcı olmak, bilgi ve belge desteği sağlamak,

d) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

e) Birim personelinin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

f) İŞKUR projesinin uygulanmasını katkıda bulunmak ilgili kurumla koordineli çalışarak takibinin yapılmasını sağlamak,

g) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personelin arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personelin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,

ğ) Daire Başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,

h) İstatistiki raporlama ve diğer çalışma konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,

ı) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,

i) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.

Halkla İlişkiler Şefliği

MADDE 14-(1) Halkla İlişkiler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Halkla İlişkiler Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Halkla ilişkiler merkezindeki çalışma ofislerinin çalışmalarını koordine etmek,

b) Bina girişlerinde ziyaretçilerin giriş-çıkışını denetlemek ve kayıt altına almak,

c) Daire Başkanlığı adına halkla ilişkiler hizmeti vermek, tüm birimlerimiz arasında koordinasyon ve eş güdüm halinde çalışılmasını sağlamak ve denetlemek,

ç) Halkla ilişkiler hizmeti verecek uzman ve nitelikli personel temin ederek bunların görev yerlerini ve çalışma konuları ile çalışma saatlerini düzenlemek,

d) Şube Müdürlüğünün yazışmalarını, gelen-giden evrakını yönlendirmek, personelin günlük devam çizelgeleri ile takibini yapmak, bağlı olduğu şirket vs. ile özlük işlerinin takibini yapmak ve buna ilişkin evrakları arşivlemek,

e) Halkla ilişkiler kampanyalarında görev alacak personelin seçimi, görevlendirilmesi ve takibini yapmak,

f) İŞKUR projesinin uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumla koordineli çalışarak takibinin yapılmasını sağlamak.

Çağrı Merkezi Şefliği

MADDE 15-(1) Halkla İlişkiler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Çağrı Merkezi Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)  e-devlet projesi gereği e-belediye çalışmasının gelişimini sağlamak,

b) Vatandaşların belediye faaliyetleri ile ilgili görüş, istek ve şikâyetleri ile proje ve önerilerini alarak ilgili birimlere yönlendirmek ve sonucundan bilgi vermek,

c) Aylık ve yıllık başvuru raporlarını düzenlemek,

ç) Çağrı merkezi ve diğer bağlanacak sabit alo hatlarının koordinasyonu ile daha iyi hizmet verebilmesi için gelişen teknolojiyi takip etmek, fuarlar açmak, açılanlara katılmak ve gerekli donanımı ve personeli temin etmek,

d) Kurulmuş veya kurulacak sabit alo hatlarının gereği halinde bir çatı altında toplanması ve eşgüdüm halinde hizmet vermesinin temini için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

e) Çağrı merkezi bürosunun haftanın 7 günü 24 saat ( resmi tatil günleri dâhil) kesintisiz hizmet vermesini sağlamak, personelin çalışma saatlerini düzenlemek ve takip etmek,

f) e-posta ve sms yoluyla vatandaşlara belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunmak.

g)Kurulmuş veya kurulacak olan halkla ilişkiler büroları ile çağrı merkezleri çalışanlarının çalışma ortamında güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.